در یک خیابان خورشیدی چراغ برای روشنایی بزرگراه ساخت در باتری

در یک خیابان خورشیدی چراغ برای روشنایی بزرگراه ساخت در باتری
چت کن
جزئیات محصول

جاده هوشمند در یک خورشیدی خیابان نور محافظت از خود اموال بدون اضافی سیم کشی
-درخشش نور در مناطق آسیب پذیر از اموال خود را
-نشان دادن تعهد خود را به انرژی های تجدید پذیر
-نصب و راه اندازی ساده 5 دقیقه بدون نیاز به سیم کشی اضافی و یا هزینه های برق

solar street light

پرس و جو