خورشید روشن تر، طولانی تر و یکنواخت تر از خورشید فرو می ریزد

از زمان تأسیس خورشیدی، Flyhorse Light به خاطر پنج برجستۀ آن "زیبا، روشن، یکنواخت، طولانی تر و هوشمندانه تر" شناخته شده است. این در حال حاضر در بسیاری از پروژه ها استفاده می شود و توسط مشتریان و مصرف کنندگان در داخل و خارج از کشور شناخته شده است. امروز، در اینجا شما را به لذت بردن از برخی از پرواضکت در مورد نور خورشیدی Flyhorse. اجازه دهید سبک نور خورشید فلاورس را با هم تجربه کنیم.

solar street lighing system

solar street led lighting

road smart solar street light

solar led street light

solar lighting system

road smart

solar street light

solar lighting system

road smart

QQtupian20180605091907.jpg