اعلامیه تعطیلات جشن سال نو سال 2019 جاده

عزیزم همه مشتریان

سال نو مبارک!

با تشکر از شما برای سال ها پشتیبانی از هوشمند هوشمند خیابان خورشیدی خیابان. کسب و کار شما قدردانی شده است، و ما افتخار می کنیم که ارائه دهنده خورشید شما باشد. اميدواريم بتوانيم در سال آينده تجارت و ارتباطات خوب ما را ادامه دهيم.

از آنجایی که تعطیلات سال نو چینی در حال آمدن است، ما می خواهیم تعطیلات ما را از ژانویه 28 تا 11 فوریه، به طور کلی 15 روز، اعلام کنیم.

دوباره سال های جدید بهترین آرزوها برای شما و خانواده تان است.

خالصانه

Socreat Electronics Technology Limited


1.1